Algemene Voorwaarden

 

 

Algemeen

 • Een lidmaatschap bij Vitaal Sport geldt voor onbepaalde tijd.
 • Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan uw lidmaatschapspas uit te lenen.

Financieel

 • Contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De contributie wordt maandelijks rond de 27e automatisch afgeschreven van het door u opgegeven Ibannummer. U dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de betreffende rekening.
 • Indien de contributie om welke reden dan ook niet via de automatische incasso aan Vitaal Sport is voldaan, bent u € 5,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Inschrijfgelden, contributies of andere tegoeden worden niet terugbetaald.
 • Wanneer u uw lidmaatschap heeft opgezegd, dient u bij her-inschrijving opnieuw inschrijfgeld te betalen.
 • Vitaal Sport heeft het recht haar prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend. 

Toegang

 • U heeft uitsluitend tijdens vastgestelde openingstijden toegang tot de accommodatie van Vitaal Sport. Indien deze wijzigen wordt dit via de website en het informatiebord in de accommodatie bekend gemaakt. Wijziging van de openingstijden of incidentele sluiting geeft in geen geval recht op terugbetaling van (een gedeelte van) de contributie.
 • Vitaal Sport heeft het recht u de toegang tot de accommodatie of haar activiteiten te ontzeggen wegens het niet-voldoen aan uw betalingsverplichting.
 • Kinderen jonger dan 15 jaar hebben geen toegang tot de trainingsruimten.

Stopzetting en opzegging

 • Lidmaatschappen kunnen uitsluitend op grond van een medische reden, onder overlegging van een verklaring van uw behandelend arts, tijdelijk worden stopgezet.
 • Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Ter illustratie: Indien uw opzegging op 5 september wordt ontvangen, kan uw lidmaatschap eerst per 1 november eindigen.

Aansprakelijkheid

 • Vitaal Sport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan bij activiteiten in of rond de accommodatie van Vitaal Sport.
 • Vitaal Sport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het gebruik van de zonnebank. U wordt dringend aangeraden oogdopjes en beschermende zonnecrème te gebruiken.
 • Vitaal Sport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van kleding of andere goederen.
 • Onverminderd het voorgaande, aanvaardt Vitaal Sport uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen, of schade aan hun eigendommen, ontstaan in de trainingsruimten omdat kinderen hier niet in mogen komen daar het een zeer kindonvriendelijke omgeving is.
 • Het gebruik van kluisjes is voor eigen risico. Na uw training dient u om hygiënische redenen uw eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in een kluisje achter te laten. Vergeten kleding of andere eigendommen wordt twee maanden bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.

Huisregels

 • Een ieder die deelneemt aan een activiteit van Vitaal Sport of zich in of rond de accommodatie van Vitaal Sport bevindt, dient zich aan de huisregels te houden. Vitaal Sport heeft het recht in geval van schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap te beëindigen en/of de toegang onmiddellijk te ontzeggen, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige terugbetaling.

 Persoonsgegevens

 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Vitaal Sport gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Huisregels

Hygiëne

 • Voordat u van het zwembad gebruik maakt, dient u eerst te douchen!
 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen en in de sauna. Dit is niet alleen hygiënisch voor uzelf maar ook voor een ander.
 • U bent verplicht zaalschoeisel te dragen in de fitness- en aerobicruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan!
 • Het is verplicht correcte kleding te dragen, shirts zonder mouwen zijn niet toegestaan. Ook gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
 • U dient kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen. Het is niet toegestaan tassen of jassen mee te nemen in de trainingsruimten.
 • Hoesjes om de schoenen zijn verplicht in de gang bij de kleedruimten, het zwembad, de kleed- en saunaruimten van Vitaal Sport.
 • Na gebruik van de zonnebank dient u deze schoon te maken met het daarvoor aanwezige  schoonmaakmiddel.

 
Eten en drinken 

 • Blikjes, glazen, kopjes of etenswaren dienen alleen gebruikt of genuttigd te worden in de ruimte bij de bar of op het terras.
 • Zet uw drinkfles in de daarvoor bestemde houder op de apparatuur en niet op de grond.

 
Apparaten 

 • Leg na uw training losse gewichten terug op hun plaats en haal de schijven van de barbells af.
 • Maak na gebruik de cardio-apparatuur schoon met de daarvoor bestemde papieren doekjes en reinigingsspray.
 • Maak de krachtapparatuur waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon voor de leden die na u komen.

 
Introducees 

 • Ieder lid heeft gastprivileges. Dat wil zeggen dat u iedere training het recht heeft een gast mee te brengen. Dit dient u 24 uur van te voren aan te kondigen bij de receptie.
 • De gast is verplicht een vragenlijst in te vullen en alle huisregels te eerbiedigen.
 • De gast woont in de regio Waterland.
 • De gast is 15 jaar of ouder en kan zich op verzoek van de receptie legitimeren.
 • In een tijdsbestek van één jaar mag dezelfde gast één keer meekomen

Contact

Hopelijk heeft de website van Vitaal Sport u geïnspireerd om regelmatig te gaan bewegen. Met die gedachte heeft u al de eerste stap al gezet. Mocht u meer willen weten voor de volgende stap, dan kunt u altijd terecht bij onze informatiebalie: Vitaal Sport is gevestigd op het Marinepark Pieterman 10 in Volendam. Voor uitgebreide informatie kunt u ook bellen met 0299 320 762 of schrijven naar info@vitaalsport.nl. Ons team staat altijd voor u klaar.

Route